Monthly Archives: juliol 2012

Què és l’acolliment familiar

L’acolliment familiar és la mesura administrativa que atorga  temporalment la guarda d’un menor que no pot ser cuidat adequadament per la seva família d’origen, a una altra família, durant un temps, sense que existeixi finalitat adoptiva. La seva finalitat principal és … Continue reading

Posted in acolliment | Tagged , , , , | Leave a comment

L’ACOLLIMENT FAMILIAR

L’acolliment familiar és la mesura administrativa que atorga la guarda d’un menor a una família durant un temps. Són infants i adolescents que viuen en una situació difícil: la seva família biològica no en pot tenir cura. La família acollidora … Continue reading

Posted in acolliment | Tagged , , | Leave a comment