AFABAR i l’acolliment familiar 2

AFABAR, Associació de Famílies Acollidores de Barcelona és una associació sense ànim de lucre, dirigida principalment a qui es planteja la possibilitat d’acollir un menor o ja està vivint aquesta experiència, com també a tots els qui estan sensibilitzats amb el tema.

Els seus els objectius principals són els d’esdevenir interlocutor i agent social entre les entitats responsables de l’acolliment i de les famílies acollidores, així com defensar tant els drets del menor acollit com de les persones acollidores, fer difusió i col·laborar en la difusió i promoció de l’acolliment familiar.

Trobareu més informació sobre AFABAR a l’apartat Què és AFABAR.

Què és l’ACOLLIMENT FAMILIAR?

L’acolliment familiar és la mesura administrativa que atorga la guarda d’un menor a una família durant un temps, sense que existeixi finalitat adoptiva. Són infants i adolescents que viuen en una situació difícil: la seva família biològica no en pot tenir cura. La família acollidora es compromet a tenir-ne cura, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral, temporalment, fins que pugui ser atès adequadament per la seva família biològica, o s’articuli una mesura més adient pel menor. Hi ha dos elements bàsics que caracteritzen l’acolliment familiar: la temporalitat i el contacte entre l’infant i la seva família d’origen.

Comments are closed.