Qui som

 

AFABAR, Associació de Famílies Acollidores de Barcelona, és una associació sense ànim de lucre, que es va constituir l’any 2004, integrada per persones i famílies amb infants en acolliment familiar, tant en família aliena com en família extensa, que per tant tenen la guarda d’infants tutelats per la Generalitat.

 

Un dels objectius més importants de l’associació és la difusió de l’acolliment de tal manera que cada vegada hi hagi menys infants  a centres residencials  i puguin trobar famílies disposades a tractar-los com a un fill més, i proporcionar-los models positius en la que amb tota seguretat és l’etapa més important de la seva vida. Cal tenir present la situació d’aquests infants tutelats que es troben en situació de desemparament per una història prèvia d’abandonament, maltractaments o altres situacions traumàtiques que han requerit la intervenció de l’administració. La dedicació i disponibilitat per a acollir aquests infants amb la seva història i situació és  gran i molt superior a la que requeriria qualsevol infant.

L’ oportunitat d’un infant tutelat de viure en un entorn familiar estable, com l’acolliment
familiar, suposa una millora evident en la seva evolució emocional que repercuteix
positivament en el seu desenvolupament físic i psíquic, i de retruc en la seva
normalització dins de la societat.

AFABAR, com a Associació de Famílies Acollidores de Barcelona, forma part de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya, que agrupa les associacions existents: Associació de Famílies d’Acolliment de Tarragona (AFATAR), Associació de Famílies Acollidores de Girona (AFAG), Associació de Famílies Acollidores de les Terres de Ponent, comarques de Lleida (AFATP) i AFABAR, amb la intenció d’unir i coordinar les seves activitats i objectius.

Per tal de comentar els diferents aspectes de la gestió de l’acolliment familiar, ja fa
temps que anem tenint regularment contactes amb lCAA (Institut Català de l’Acolliment i
l’Adopció) i la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència).

Els objectius principals d’AFABAR són, doncs:

  • esdevenir interlocutor i agent social
  • emprendre accions en defensa del menor acollit i de les famílies i persones acollidores
  • donar-nos suport mutu entre els associats i acompanyar a aquelles persones que estan acollint, volen acollir, o ja han acollit
  • dotar un fons documental sobre informació relativa als acolliments
  • emprendre activitats formatives per a la formació integral dels acollits

I això és fa:

  • mantenint diàleg amb els organismes i entitats responsables de l’acolliment
  • actuant i assessorant davant situacions problemàtiques
  • establint vincles amb associacions de naturalesa anàloga
  • col·laborant en la difusió i promoció de l’acolliment familiar mitjançant xerrades, seminaris, mitjans

Per dur a terme tots aquest objectius, AFABAR disposa dels següents mecanismes: Què fem

En el següent enllaç trobareu les DARRERES NOTÍCIES sobre AFABAR i sobre l’acolliment familiar.

Comparteix!
  • email

Comments are closed.