Qui som

AFABAR, Associació de Famílies Acollidores de Barcelona, és una associació sense ànim de lucre, que es va constituir l’any 2004, integrada per persones i famílies amb infants en acolliment familiar, tant en família aliena com en família extensa, que per tant tenen la guarda d’infants tutelats per la Generalitat.

Un dels objectius més importants de l’associació és la difusió de l’acolliment de tal manera que cada vegada hi hagi menys infants  a centres residencials  i puguin trobar famílies disposades a tractar-los com a un fill més, i proporcionar-los models positius en la que amb tota seguretat és l’etapa més important de la seva vida. Cal tenir present la situació d’aquests infants tutelats que es troben en situació de desemparament per una història prèvia d’abandonament, maltractaments o altres situacions traumàtiques que han requerit la intervenció de l’administració. La dedicació i disponibilitat per a acollir aquests infants amb la seva història i situació és  gran i molt superior a la que requeriria qualsevol infant.

L’ oportunitat d’un infant tutelat de viure en un entorn familiar estable, com l’acolliment
familiar, suposa una millora evident en la seva evolució emocional que repercuteix
positivament en el seu desenvolupament físic i psíquic, i de retruc en la seva
normalització dins de la societat.

AFABAR forma part de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya (CAFAC), que agrupa les associacions existents a Catalunya (Associació de Famílies d’Acolliment de Tarragona (AFATAR); Associació de Famílies Acollidores de Girona (AFAG); Associació de Famílies Acollidores de les Terres de Ponent, comarques de Lleida (AFATP); i AFABAR, amb la intenció d’unir i coordinar les seves activitats i objectius.

Per tal de comentar els diferents aspectes de la gestió de l’acolliment familiar, ja fa
temps que anem tenint regularment contactes amb lCAA (Institut Català de l’Acolliment i
l’Adopció) i la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència).

Els objectius principals d’AFABAR són, doncs:

  • defensar els interessos dels infants acollits i les famílies acollidores
  • oferir suport, assessorament i/o informació a les famílies, així com acompanyar-les en el seu procés d’acolliment
  • esdevenir interlocutor i agent social
  • sensibilitzar i fer difusió de l’acolliment familiar

Amb aquests objectius de rerefons, des d’AFABAR:

  • mantenim contacte i fem d’interlocutors amb tots els agents socials implicats, d’alguna manera,  en els processos d’acolliment (famílies acollidores, ICAA, ICIFs…)
  • propiciem sinergies i generem xarxa amb altres entitats de naturalesa anàloga
  • Fem difusió de l’acolliment familiar mitjançant xerrades, seminaris, obres de teatre, aparició en mitjans…
  • oferim recursos i suport a les famílies acollidores realitzant activitats per fer xarxa (llista de distribució, grup de suport, activitats lúdiques, …), formació, assessorament en situacions difícils, entre d’altres.

Per dur a terme tots aquest objectius, AFABAR disposa dels següents mecanismes: Què fem

Podeu trobar aquí el nostre estat de comptes actualitzat a desembre de 2023, i també podeu consultar quines són les darreres notícies sobre AFABAR i sobre l’acolliment familiar, així com consultar la resta dels recursos que oferim.

Comments are closed.