Ajuts a l’acolliment

L’ajut mensual que es dóna per a tenir un infant acollit està al voltant d’uns 333€ de base. S’incrementa uns  97€ per desplaçament si tens visites biològiques a Barcelona ciutat en el cas de viure fora si la visita és a més de 25km de la casa dels acollidors.

Pel que fa a la declaració de la renda cal tenir present que  “L’ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar resta exempt de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), d’acord amb l’article 7, apartats h) i z), de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Tanmateix, en molts casos, la Generalitat no declara -per error- a Hisenda les prestacions econòmiques per acolliment com a exemptes. Aquí us donem unes recomanacions del que s’hauria de fer si us trobeu en aquest cas.

Comments are closed.