Informació pràctica

ABANS D’ACOLLIR:

  • Us remetem a l’opció del menú RECURSOS 

UN COP HEU ACOLLIT:

Recollim aquí la informació oficial respecte a l’acolliment un cop el menor acollit ja és amb la família acollidora. Un cop l’hagueu llegit, continueu pel següent apartat Un cop a casa, o allò que no surt a les guies, on trobareu informació complementària que també us pot ser molt útil.

1. Autorització d’activitats
autoritzAl llarg del període en què l’infant es trobi acollit, el seu tutor legal continua sent la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA). Això comporta que qualsevol fet o circumstància de transcendència per al nen o la nena hagi de ser autoritzat per la DGAIA: intervencions quirúrgiques, proves en què es requereixi l’ús d’anestèsia general, sortides a l’estranger amb la família acollidora… També es requereix l’autorització per a conducció de motocicleta i per als contractes de treball a partir dels setze anys. L’estada de l’infant amb altres guardadors per circumstàncies excepcionals dels acollidors també haurà de ser notificada a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), i podrà ser denegada si es considera que no és favorable als interessos del nen o la nena.

 

2. Assistència sanitària
targetasanitTots els infants tutelats, siguin o no siguin nascuts a Catalunya, gaudeixen d’assistència sanitària personalitzada per ser atesos a la xarxa pública sanitària. Cada infant disposa d’una targeta sanitària individual. En alguns casos, l’infant disposa d’una targeta sanitària provisional que posteriorment serà renovada per part de l’administració sanitària.

 

3. Alimentació
fruites-i-verduresLa cura i atenció de l’infant implica tenir en compte les normes d’una conducta alimentària sana, seguint les indicacions i recomanacions del protocol mèdic del nen sa, aplicat als centres de salut.

 

4. Visites i contactes amb la família d’origen de l’infant
Les visites entre l’infant i la seva família d’origen les estableix la DGAIA en funció de la situació de l’infant i de la seva família d’origen. En la mesura que es pugui, es procura que la família d’origen mantingui contacte amb l’infant acollit mitjançant visites i sortides que, en cas que s’estimi necessari, seran supervisades per professionals.

 

5. Matriculació escolar

escolaL’infant acollit, si es troba en edat escolar, ha d’estar escolaritzat. La família acollidora podrà sol·licitar, amb l’assessorament dels professionals que fan el seguiment de l’infant, l’escola a la qual desitja que assisteixi el nen o la nena, tenint en compte les seves necessitats i procurant que l’elecció faciliti la seva integració a la família acollidora i a l’entorn pròxim.

6. Activitats escolars
La família acollidora, com a guardadora, haurà d’autoritzar les activitats o sortides que organitzi l’escola on assisteix l’infant acollit durant el curs escolar.

 

7. Hisenda
rentaL’acolliment familiar està subjecte a les lleis fiscals vigents. Cal tenir en compte que la prestació econòmica i els complements que rep la família d’acollida en concepte de despeses per l’atenció i cura de l’infant està exempta de tributació.

> Per saber més: article monogràfic sobre el tema (en construcció)

 

[Extret de la  Guia sobre l’acolliment familiar, Domenech Bresca, Ana; Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, desembre 2009]

Altres apartats que poden ser del vostre interès:

Comments are closed.