PREGUNTES FREQÜENTS

Hem anat recopilant un seguit de preguntes freqüents que sovint els futurs acollidors i acollidores però també els i les acollidors/es “en actiu” es fan tant al llarg del procés de l’acolliment, com també en la preparació i procés de decisió sobre el mateix. Aquesta és una llista oberta, sempre en procés d’elaboració i ampliació, i la podem anar fent entre tots amb les vostres aportacions.

 1. Qué és la resolució? “ la resolució”. És un document de la Generalitat que indica que vosaltres sou la família acollidora de l’infant. Aquest paper és importantíssim, recomanem fer-ne fotocòpies i portar-ne cadascun dels acollidors a la cartera perquè és l’únic document que us vincula. Recomanem també guardar l’original a casa.
 2. Baixa de maternintat? Amb aquesta resolució cal anar a l’INSS per a tramitar-la; també es pot demanar la baixa de paternitat (13 dies).  És important que a la resolució expliciti que és un acolliment superior a un any. En cas que no ho explicités, cal demanar a la Generalitat faci un document complementari on indiqui aquesta dada.
 3. Què és el “pagament anticipat”? Era un ajut de 100€ que donen durant tres anys desde la data de la resolució. Actualment no està en vigor, es van retirar el juliol de 2011.
 4. Podem empadronar l’infant a casa nostra?: En principi és millor que no empadroneu l’infant a casa vostra, per a la protecció de les seves dades, els infants tutelats per la Generaliat estan empadronats a la DGAIA,  no obstant sí que es pot posar ( i és recomanable) l’adreça dels acollidors quan se la doni d’alta al CAP, a l’escola, etc… En alguns casos concrets no hi ha inconvenient en l’empadronament al domicili dels acollidors, però cal consultar-ho amb la ICIF.
 5. Quins documents hem de tenir de l’infant acollit? La Generalitat acostuma a donar d’ofici els següents documents, però en cas de que no ho faci els heu de reclamar: 1. La targeta sanitària, 2. el DNI, si no en té, demaneu que us facin el document per que el pugueu tramitar vosaltres 3. La resolució que us faculta anualment per viatjar amb l’infant per la Comunitat Europea.  En cas de que vulgueu sortir fora de la UE ho haureu de demanar amb temps per que us “ donin permís” i per que us facin la resolució pertinent.
 6. Tenim un infant en acollida i ens estem plantejant fer un acolliment de  caps de setmana. Nosaltres vivim en un poblet i aprop hi ha un centre, podria venir el nen de aquest centre? Nosaltres l’aniríem a buscar o el porten els educadors? Els tràmits es fan desde la mateixa icif amb la que ja treballem? En l’acolliment de caps de setmana, com a família col·laboradora, serieu vosaltres qui hauríeu de recollir i tornar la criatura. Altres aspectes són discutibles o negociables o el què sigui, però aquest segur que no. Dirigiu-vos a la vostra ICIF de referència per parlar-ne, ells us derivaran cap al servei que ho gestioni. Si la resposta que us donen us deixa amb dubtes i/o amb insatisfacció, adreceu-vos a l’ICAA. Com que cada situació d’acolliment és diferent, el principi superior de dret  preferent del menor té més d’una lectura.
 7. Si per questions de feina hem de marxar fora de Catalunya hem de renunciar a l’infant que tenim en acollida que té visites un cop al mes? Què passaria amb les vistes? Teniu dret a marxar pero es manté l’obligacio de complir amb les visites. En funció de la situació global de l’infant acollit i les visites biològiques, i de la distància amb el nou lloc de residència podria valorar-se una reducció del nombre de visites o, al contrari, un canvi d’acolliment. Cal parlar-ne amb la ICIF que fa el seguiment del cas.
 8. Com acaba un acolliment familiar? L’acolliment no és un pas previ a l’adopció, sinó que té com a objectiu que l’infant torni amb la família d’origen. Per això, cal tenir clar que arribarà un dia en què l’infant es reintegrarà al seu entorn familiar. L’acolliment pot finalitzar per diverses causes: quan l’Administració considera que la família d’origen de l’infant està preparada per fer-se’n càrrec, quan l’infant arriba a la majoria d’edat o quan una situació provoca una interrupció inesperada de l’acolliment.(*)
 9. L’acolliment pot arribar a ser una adopció? L’acolliment és una ajuda temporal que no es planteja com a pas previ a una adopció. Són dos processos diferents i així s’ha de plantejar a la família sol·licitant.(*)
 10. Es pot fer un acolliment mentre s’espera una adopció? No. L’adopció i l’acolliment són dos processos diferents i la família ha de tenir clar quin projecte de família vol portar endavant.(*)
 11. He de fer algun tràmit especial en el moment de la declaració de la renda?  “L’ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar resta exempt de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), d’acord amb l’article 7, apartats h) i z), de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Tanmateix, en molts casos, la Generalitat no declara -per error- a Hisenda les prestacions econòmiques per acolliment com a exemptes. Aquí us donem unes recomanacions del que s’hauria de fer si us trobeu en aquest cas.

 

(*) Part de la informació està extreta de la web de Benestar Social Àmbits temàtics > Acolliments i adopcions > Acolliment familiar > Preguntes freqüents

Altres apartats que poden ser del vostre interès:

 

Comments are closed.