Les ICIFs

Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF)

Són entitats sense ànim de lucre, constituïdes legalment, que tenen com a finalitat la protecció de menors; reuneixen els requisits previstos i estan acreditades d’acord amb el Decret 337/1995, de 28 de desembre, per desenvolupar les funcions de mediació que els atribueix la llei per integrar els infants en una família.

Funcions encomanades a les ICIF:

  • Estudi, valoració i preparació de les famílies que han sol·licitat l’acolliment d’un infant.
  • Recerca de famílies acollidores per a l’infant proposat.
  • Acoblament de l’infant en la família acollidora mitjançant l’equip especialitzat.
  • Seguiment posterior de l’infant d’acord amb les directrius de l’organisme competent.
  • Formació de les famílies acollidores candidates.
  • Promoció de l’acolliment.
  • Col·laboració en la gestió del finançament del servei prestat per les famílies acollidores en la manera com s’estableixi mitjançant conveni.

Actualment hi ha una dotzena d’ICIF arreu del territori. Des d’aquest enllaç podeu descarregar un document amb tot el llistat complet: Directori ICIFs Catalunya

Més informació: Web del Departament de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Comments are closed.