AFABAR i l’acolliment familiar

Benvinguts a la web d’AFABAR…

AFABAR, Associació de Famílies Acollidores de Barcelona és una associació sense ànim de lucre, dirigida principalment a qui es planteja la possibilitat d’acollir un menor o ja està vivint aquesta experiència, com també a tots els qui estan sensibilitzats amb el tema.

La seva finalitat principal és la de vetllar per la situació dels nens acollits, incidint en la gestió dels acolliments, esdevenint interlocutor i agent social entre les entitats responsables de l’acolliment i de les famílies acollidores, ajudant al seu foment i difusió, donant suport mutu, assistència i acompanyament a les famílies acollidores de la demarcació de Barcelona.

Què és l’ACOLLIMENT FAMILIAR?

L’acolliment familiar és la mesura administrativa que atorga la guarda d’un menor a una família durant un temps, sense que existeixi finalitat adoptiva. Són infants i adolescents que viuen en una situació difícil: la seva família biològica no en pot tenir cura. La família acollidora es compromet a tenir-ne cura, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral, temporalment, fins que pugui ser atès adequadament per la seva família biològica, o s’articuli una mesura més adient pel menor. Hi ha dos elements bàsics que caracteritzen l’acolliment familiar: la temporalitat i el contacte entre l’infant i la seva família d’origen.

AFABAR

Actualment AFABAR compta amb unes 90 famílies sòcies aproximadament, de les quals un 65% són de la província de Barcelona, i la resta de la capital. Aquestes famílies tenen infants en acolliment familiar, tant en família aliena com en família extensa i, per tant, tenen la guarda d’infants tutelats per la Generalitat.

En el nostre web trobaràs informació de qui som, què fem, informació pràctica, així com moltes altres informacions que creiem que poden ser útils per a totes aquelles persones interessades en conèixer l’acolliment familiar.

En l’enllaç DARRERES NOTÍCIES trobareu informació relacionada amb les nostres activitats, així com notícies d’interès en relació a l’acolliment familiar.

Comments are closed.