Compareixença al Parlament Llei d’Infància

Adjuntem el document que vam trametre a la comissió del Parlament que tramita la llei d’infància. Anteriorment ja havíem presentat un document d’al.legacions que tenim també al web.

La transcripció de la compareixença es pot llegir povisionalment a:
http://www.parlament.cat/activitat/dspcc/transcripcions/trans45cbi.pdf
I el vídeo de al compareixença es pot trobar a:
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=564…

Pensem que aquesta vegada l’exposició oral no va sortir tan bé com les altres, potser perquè hi havia molt més contingut o perquè va tocar el temps abans d’hora. De totes maneres el document està molt ben detallat i vam tenir una bona rebuda que esperem que es tradueixi amb algunes de les modificacions que vam proposar-los.

propostes_afabar_al_tramit_parlamentari_v6.pdf
This entry was posted in acolliment and tagged , , , . Bookmark the permalink.